Over mij

drs. Janco Wijngaard Theoloog, al bijna 30 jaar begeleid ik mensen op hun levensweg. In de ontmoeting ligt mijn passie. Eerst werkte ik binnen de gemeente, de laatste jaren met name ook met oudere kwetsbare mensen die het thuis niet meer aan kunnen en zodoende zorg en begeleiding nodig hebben en wonen in verpleeg-en verzorgingshuizen. Ik ben expert op het gebied van dementie, ouderen, palliatieve zorg , aandacht voor levensvragen en zoeken naar zin.

Ik heb theologie gestudeerd aan de R.U.G. in Groningen en me daarna steeds blijven scholen in het coachen en begeleiden van mensen, Graag ook train ik groepen bijvoorbeeld zorgmedewerkers op het gebied van moreelberaad, aandacht voor zingeving en levensvragen. Immers juist het mentaal welbevinden van mensen heeft onze aandacht nodig. Naast alle aandacht voor het lichaam, de geest, sociale omgeving willen de levensvragen ook worden gehoord!