Trainingen

Incompany verzorg ik trainingen op het gebied van aandacht voor levensvragen, aandacht voor het domein Mentaal welbevinden, ondersteuning bij moreel beraad en teamondersteuning in de vorm van intervisie en coaching.

Op zorgmedewerkers komt veel af en ook je eigen levensvragen neem je mee. In een kort individueel traject kijken we naar wat je zwaar valt en herontdek je de spirit in je werk.

Mensen wonen in de huidige participatiemaatschappij steeds langer thuis. Ouderen die thuis wonen zijn dus steeds kwetsbaarder en steeds meer mensen met dementie wonen ook langer thuis.

Kerken en levensbeschouwelijke instellingen kan ik hierbij ondersteunen met op maat gemaakte scholingen en traingen.